Oferta ogólna


OFERTA OGÓLNA

Badania na stanowiskach pracy

Posiadamy akredytację AB 1053(zakres na:https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201053,podmiot.html) umiejętności, doświadczenie, sprzęt i kwalifikacje. Nasz klient może liczyć na fachowe doradztwo, pomoc i krótkie terminy. Zapewniamy zachowanie poufności w całym zakresie usługi.

1 Hałas

 • (PN-N-01307:1994) (PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej Strategię nr   3 –  pkt 11
 • dobór ochronników słuchu (N)

2 Zapylenie

 • frakcja wdychalna ( PN- 91/Z- 04030/05)[1]
 • frakcja respirabilna ( PN- 91/Z- 04030/06) [1]
 • krystaliczna krzemionka* – ( PiMOŚP 2012, nr 4(74), s. 117-130/Spektrometria w podczerwieni)

3 Zapylenie i czynniki toksyczne na stanowiskach spawalniczych

 • frakcja wdychalna ( PN- 91/Z- 04030/05)[1]
 • frakcja respirabilna ( PN- 91/Z- 04030/06)[1]
 • krystaliczna krzemionka* – ( PiMOŚP 2012, nr 4(74), s. 117-130/Spektrometria w podczerwieni)
 • żelazo (Fe)* (PN-79/Z-04066.02)
 • mangan (Mn)* ( PN-79/Z-04125.02)
 • CO (N)  (rurki bezpośredniego odczytu)
 • inny metal
 • tlenki*

4 Lotne związki organiczne* – (pobieranie PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004; PN-EN 689:2002)

5 Mikroklimat– (N) (PN-EN ISO 7730:2006,  PN-EN ISO 7243:2018-01, PN-EN ISO 11079:2008)

6 Oświetlenie – (N) (PN-EN-12464-1:2012)

7 Drgania mechaniczne – (PN-EN ISO 5349-1:2004; PN-EN ISO 5349-2:2004; PN-EN 14253+A1:2011)

Wszystkie inne szkodliwe dla zdrowia czynniki fizyczne, chemiczne lub biologiczne*

WYPEŁNIJ ZLECENIE I ZAMÓW NASZE USŁUGI 

Objaśnienia:
(N) – metoda nieakredytowana,
1 – norma wycofana przez PKN z dniem 30.05.2014 bez zastępczej
* – badany czynnik jest oznaczany przez podwykonawców zgodnie z ich zakresem akredytacji.

Zapraszamy do współpracy z naszą Firmą.


Oferta w wersji *.doc