Obsługa firm


  • Oferujemy obsługę laboratoryjną Firm, które nie posiadają własnego laboratorium chemicznego.
  • Wykonujemy m.in. analizy chemiczne potrzebne w procesach technologicznych określone przez zleceniodawcę.
  • Wspomagamy Firmy mające własne laboratoria chemiczne w okresach wzmożonych prac lub absencji chorobowej pracowników.
  • Dostarczamy wykwalifikowanej i doświadczonej kadry chemików.
  • Zajmujemy się obsługą kotłowni gazowych (sprawdzanie wody – twardość, przewodność, zawartość tlenu).
NaphthenicsLaboratory2-1

 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami.