Oferta ogólna


OFERTA OGÓLNA

Badania na stanowiskach pracy

Posiadamy akredytację AB 1053(zakres na:https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201053,podmiot.html) umiejętności, doświadczenie, sprzęt i kwalifikacje. Nasz klient może liczyć na fachowe doradztwo, pomoc i krótkie terminy. Pragniemy podkreślić, że niżej wymienione ceny netto zawierają w sobie opłatę za dojazd (do 50 km) i opracowanie wyników – przy dużych zleceniach możliwy rabat.

 • Hałas (PN-N-01307:1994) (PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej Strategię nr 3- pkt 11)
 • Zapylenie (PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004)
  • pył  frakcja wdychalna (PN- 91/Z- 04030/05)[1]
  • pył  frakcja respirabilna (PN- 91/Z- 04030/06;) [1]

Drgania mechaniczne – (PN-EN ISO 5349-1:2004, PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11, PN-EN 14253+A1:2011)

Mikroklimat – (PN-EN ISO 7730:2006/A2:2016-04,  PN-EN ISO 7243:2018-01/AP2:2020-04, PN-EN ISO 11079:2008/AP1:2013-10)

 • Oświetlenie(N) (PN-EN-12464-1:2012; PN-EN- 04040-03:1983) z równomiernością
 • Pobieranie próbek(PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004) i podzlecenie oznaczenia do dostawcy
 • badań zewnętrznych*:
 • Krystaliczna krzemionka, metale i ich związki:
  • krystaliczna krzemionka – (PiMOŚP 2012, nr 4(74), s. 117-130/ Spektrometria w podczerwieni)*
  • żelazo (Fe)* (PN-Z-04469:2015-10), mangan (Mn)* (PN-Z-04472:2015-10), inny metal*
 • Szkodliwe związki organiczne lub nieorganiczne*

Wszystkie inne szkodliwe dla zdrowia czynniki fizyczne, chemiczne lub biologiczne*

Objaśnienia:

(N) – metoda nieakredytowana,

1 – norma wycofana przez PKN z dniem 30.05.2014 bez zastępczej

* – badany czynnik jest oznaczany przez dostawcę usług badawczych zgodnie z ich zakresem akredytacji:

Zapraszamy do współpracy z naszą Firmą.


Oferta w wersji *.doc