Klauzule informacyjne


KLAUZULA INFORMACYJNA PROLAB S.C.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Drop z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Metalowców 7 kod pocztowy 88-100 adres e-mail: prolabsc@prolabsc.pl ,  NIP 556-246-52-67.

Klauzule informacyjne dotyczą:

  1. Newsletter i zapytania ofertowe
  2. Marketing i obsługa klienta
  3. Przyjmowanie zamówień, wystawianie faktur, księgowanie, windykacja
  1. Newsletter i zapytania ofertowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż nadawcą i operatorem państwa danych jest Piotr Drop z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Metalowców 7 kod pocztowy 88-100.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera lub odpowiedzi na zapytanie ofertowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

Można się z nami kontaktować pod adresem: prolabsc@prolabsc.pl lub pod nr tel. +48 508 209 940

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne

  1. Marketing i obsługa klienta

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż nadawcą i operatorem państwa danych jest Piotr Drop z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Metalowców 7 kod pocztowy 88-100.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji marketingu bezpośredniego lub informowania obecnych oraz przyszłych klientów o zmianach w technologiach i rozwiązaniach technologicznych oferowanych przez naszą firmę na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Nie udostępniamy wyżej wymienionych informacji nikomu poza osobami upoważnionymi do realizacji w/w celów. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia lecz nie dłużej niż 10 lat.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

Można się z nami kontaktować pod adresem: prolab@prolabsc.pl lub pod nr tel. +48 508 209 940

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  1. Przyjmowanie zamówień, wystawianie faktur, księgowanie, windykacja

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż nadawcą i operatorem państwa danych jest Piotr Drop z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Metalowców 7 kod pocztowy 88-100.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy z naszą firmę na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres 6 lat od momentu zakończenia współpracy lub wystawienia ostatniego dokumentu sprzedaży.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Można się z nami kontaktować pod adresem: prolabsc@prolabsc.pl lub pod nr tel. +48 508 209 940

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto informuję, że podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.