Analizy chemiczne


11300288520kWiK5-1Wykonujemy analizy chemiczne:

– krzemu (Si) w stali – w celu zapewnienia dobrej jakości powierzchni cynku na wyrobach metalowych przy cynkowaniu ogniowym.

– twardości, przewodności, chlorków, żelaza, tlenu, substancji rozpuszczonych, zawiesiny ogólnej  (badanie wody i ścieków)

– kwasu solnego, żelaza, chlorku amonu, chlorku cynku

– i innych.

Zapraszamy do kontaktu z nami.