Czynniki toksyczne, chemiczne, lotne związki organiczne.


Czynniki toksyczne, chemiczne, lotne związki organiczne.
toxic SlideShow

Pod tymi trzema najpopularniejszymi określeniami, kryją się pierwiastki i substancje o działaniu toksycznym, rakotwórczym, mutagennym, lub w innym poważnym stopniu szkodliwym dla człowieka w środowisku pracy. Jesteśmy akredytowani na pobieranie prób lotnych związków organicznych, a więc wykonujemy badania w drukarniach , malarniach, lakierniach, zakładach tworzyw sztucznych, i innych z branży chemicznej. Robimy badania substancji, dla których jest podane NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie)  jak i badania o szerokim spektrum, można by rzec trochę badawcze, sprawdzając obecność innych, nie zawsze znanych substancji w środowisku pracy, np. w magazynach środków ochrony roślin. Na życzenie zleceniodawcy dokonujemy przeglądu stosowanych substancji szkodliwych w zakładzie, określamy konieczność i zakres ewentualnych badań. Nam zawsze można zadać trudne pytanie. Pobrane substancje przekazujemy do Akredytowanego Podwykonawcy do analizy jakościowej i ilościowej.

WYPEŁNIJ ZLECENIE I ZAMÓW NASZE USŁUGI 

Dla zainteresowanych szerszą wiedzą o substancjach chemicznych poniżej przedstawiam wybrane fragmenty z opracowania specjalisty higieny pracy Andrzeja Uzarczyka:

KLASYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I DZIAŁANIE NA ORGANIZM

badanie

Substancje niebezpieczne i preparaty niebezpieczne są to substancje i preparaty stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia, klasyfikuje się je uwzględniając ich toksyczność, efektów działania na człowieka, właściwości fizykochemiczne oraz działanie na środowisko.

toksyczne

Substancje i preparaty, które wprowadzone do organizmu w małych ilościach, mogą spowodować zgon lub ostre albo przewlekłe, szkodliwe skutki dla zdrowia nazywany substancjami toksycznymi.
Substancje chemiczne nogą być wprowadzone do organizmu różnymi drogami:

 • przez układ pokarmowy:
  wchłanianie może zachodzić na odcinku od jamy ustnej przez przełyk, żołądek do jelit. W praktyce zawodowej wtargnięcie substancji tą drogą występuje najczęściej w wyniku zaniedbania podstawowych zasad higieny: spożywanie posiłku lub palenie papierosów w miejscu pracy, przechowywanie preparatów chemicznych w pojemnikach po żywności.
 • przez skórę (dermalnie):
  skóra będąca barierą oddzielającą organizm od otaczającego środowiska jest przepuszczalna dla wielu związków chemicznych zawłaszcza rozpuszczalnych w tłuszczach i lipidach a w mniejszym stopniu rozpuszczalnych w wodzie, najbardziej niebezpieczne są związki: ołowiu, rtęci i rozpuszczalniki organiczne.
 • przez układ oddechowy (inhalacyjnie):
  tą drogą przedostają się do organizmu związki chemiczne znajdujące się w powietrzu w postaci: aerozolu, dymu, pyłu lub mgły. Ilość wchłoniętej substancji zależy od jej stężenia w powietrzu, poziomu wentylacji płuc (zależnie od wysiłku fizycznego przez płuca człowieka przepływa od 5 do 40 m3 powietrza w ciągu 8 godzin), rozpuszczalności w wodzie. Wchłanianie następuje głównie na powierzchni pęcherzyków płucnych i naczyń włosowatych (od 80 do 100 m2 u dorosłego człowieka).
toxic

Wchłonięte substancje chemiczne dostają się do krwioobiegu skąd są transportowane do tkanek w których ulegają przemianie i wywierają działanie na tkanki i narządy. Substancje te mogą być następnie wydalone z organizmu wraz z powietrzem wydychanym, moczem lub kałem, zależnie od właściwości substancji. Rzadko wchłonięta substancja jest wydalana z organizmu w postaci niezmienionej, najczęściej przynajmniej część dawki ulega procesom przemian. Możliwe jest też odkładanie substancji w tkance tłuszczowej lub kościach.
Substancje chemiczne mogą wywierać działanie miejscowe lub układowe. W przypadku działanie miejscowego zaatakowana zostaje najpierw tkanka z którą nastąpiło zetknięcie. Przy działaniu układowym następują zmiany w różnych układach i narządach wewnętrznych jak wątrobie, nerkach, układzie sercowo naczyniowym, układzie nerwowym.

METODY BADAWCZE

Zwykle narażenie inhalacyjne na działanie gazów i par oceniane jest za pomocą:

 • przyrządów elektronicznych z odczytem bezpośrednim;
 • rurek detekcyjnych;
 • metod pośrednich obejmujących pobranie próbki powietrza i analizy laboratoryjne.

W przypadku metod pośrednich pobierane próbki powietrza za pomocą płuczek lub rurek pochłaniających są analizowane w laboratorium.

WYPEŁNIJ ZLECENIE I ZAMÓW NASZE USŁUGI