Czynniki uciążliwe


Czynniki uciążliwe w środowisku pracy – to czynniki, których oddziaływanie na pracownika może być przyczyną złego samopoczucia lub nadmiernego zmęczenia, które nie prowadzi jednak do trwałego pogorszenia stanu zdrowia. Mogą one jednak prowadzić do dłuższej nieobecności pracownika z powodu choroby i obniżenia wydajności. Nie ustalono dla nich NDS, NDN ani czasookresów badań, są jednak ważnym elementem środowiska pracy, którego badanie lub pomiary wymagają inne akty prawne np. kodeks pracy. Wpływają znacząco na wydajność, czy jakość pracy i są znaczącym elementem oceny stanowiska pracy. Do głównych czynników o charakterze uciążliwym zaliczyć można następujące kategorie:

Mikroklimat umiarkowany

Oświetlenie

– Monotonia

– Obciążenie psychiczne

– Obciążenie statyczne

– Wysiłek fizyczny

Zapraszamy do kontaktu z nami. 

WYPEŁNIJ ZLECENIE I ZAMÓW NASZE USŁUGI